From the South Up – การเดินทางจาก พาทาโกเนีย มุ่งสู่ ทะเล คาริเบียน

หนังสารคดี การเดินทางจาก พาทาโกเนีย มุ่งสู่ ทะเล คาริเบียน ของ Brendon Tyree ผู้ที่เปลี่ยนชีวิตนักปั่นแข่งขันของเขา มาสู่การท่องเที่ยวทั่วโลก, สำหรับสารคดีสั้นๆ ที่ชื่อว่า From the South Up นี้เป็นประตูที่เปิดให้เราได้รู้จักกับเขา ในมุมของนักปั่นจักรยานท่องเที่ยว, ภาระกิจของเขาในครั้งนี้ คือ การเดินทางข้ามฝั่งทวีป จากฝั่งซ้ายสุดของอเมริกาใต้ ไปถึงฝั่งขลาสุดที่ทะเลคาริเบี้ยน, เขาเตรียมตัว และ ออกเดินทางด้วยจักรยาน

From the South UP from Brendon Tyree on Vimeo.

วีดีโอของเขา ถูก โพสต์ขึ้น Vimeo เมื่อเดือน สิงหาคม 2560, และเราจะเห็นบันทึกการเดินทาง (ที่เขาเขียนเอาไว้เพียงน้อยนิด) จาก blog ของเขาที่ –> http://southup.brendontyree.com สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ เขาได้ลงมือทำ ตามที่เขาฝันเอาไว้