เติมเต็มแรงบันดาลใจ

การเดินทางจากสิงคโปร์สู่จอร์เจีย ของ Danial Nataporn

“…..ในช่วงเวลานี้เองที่เมล็ดพันธุ์อีกชนิดก็ถูกปลูกขึ้น นั่นคือที่มาของการเริ่มต้นปั่นจักรยาน ที่ผมจะได้มีอิสระและเสรีภาพอย่างเต็มที่ระหว่างการเดินทาง” , “ปัจจุบัน ผมกำลังใช้ชีวิตอยู่ในเมืองทบิลิซิ ประเทศจอร์เจีย จากสิงคโปร์ ผมผ่าน 13 ประเทศ ระยะทาง 8,000 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา 1 ปี” — เพียงแค่เกริ่นนำเท่านี้ มันก็ทำให้ผมต้องจดจ่อตั้งใจอ่านบทความ และเฝ้ารออ่านบทความตอนต่อๆไป

Thailand Bicycle Journey

12 พฤษภาคม 2563
1 2